Diode موی زائد

لیزر موی زائد دایود Diode
لیزرهای دایود یکی از کارآمدترین منابع نوری هستند که تاکنون ساخته شده اند. به علت ساختاری مجتمع تر و سبک تر نسبت به لیزرهایی که بر پایه تحریک فلاش لامپ کار می کنند، به جهت مقاصد کلینیکی بسیار مناسب تر می باشند. لیزرهای یاقوت، الکساندریت، Nd: YAG، IPL ها همگی دارای منبع فلاش لامپ هستند. بنابراین می توان گفت ظهور لیزرهای دایود یک تغییر و تحول عمده در بین سیستم های رفع موهای زائد بر پایه نور می باشد. لیزرهای دایود رفع موهای زائد موجود به صورت پالسی و با طول موج های 800 یا 810 نانومتر می باشند. جذب این طول موج در ملانین تاحدی کمتر از لیزرهای الکساندریت و یاقوت و بیشتر از  Nd: YAG، IPL ها می باشد، ولیکن آنها می توانند در عمق بیشتری از درم نفوذ کنند و میزان بیشتری در فولیکول مو جذب گردند و متعاقباً اثر حرارتی و نابود کنندگی بیشتری را در مرکز فولیکول و سلولهای بنیادی رشد مو، نسبت به الکساندریت و یاقوت ایجاد نمایند.

  نکات کلیدی در مورد لیزر موی زاید دایود
1-     طول موج آنها نزدیک به طول موج طیف پایین مادون قرمز می باشد.
2-     جذب آن در ملانین به نسبت Nd: YAG، IPLبسیار بیشتر بوده و تاحدی کمتر از لیزرهای الکساندریت و یاقوت می باشد.
3-     دارای ریسک پس از درمان کمتری نسبت به الکساندریت در تغییرات پیگمانته می باشد. ریسک با پالس یکنواخت و خنک سازی سطحی نیز کمتر می گردد.
4-     طول موج آنها دارای عمق نفوذ بیشتری در درم بوده و درصد بیشتری از آن به فولیکول می رسد.
5-     به علت استفاده از تکنولوژی نیمه هادی در ساخت آنها نسبت به دیگر لیزرهای دارای فلاش لامپ به راحتی قابل حمل بوده، و مقاومت بیشتری را در برابر ضربه و تغییرات از خود نشان می دهند.
6-      دارای طول عمر بیشتری نسبت به دیگر لیزرها بوده و هزینه تعمیرات و نگهداری کمتری نیز دارند.
7-     هزینه خرید و هزینه های ایجاد شده برای بیمار به مراتب کمتر از دیگر لیزرها می باشد.
8-     به علت محدوده وسیع تنظیمات طول پالس و انرژی کاربردهای وسیعی داشته و قابلیت استفاده در پوستهای تیره را نیز میسر می سازد.
9-     به علت سرعت شات بسیار بالا در آنها برای استفاده در مساحت های بزرگ بسیار مناسبند.


"مراقبتهای لازم بعد ازانجام لیزر جهت حذف موهای زاید "

1-پاسخ فوری پس از چند دقیقه، ورم و قرمزی مختصر به صورت موقت ایجاد می شود و معمولا نیاز به درمان خاصی ندارد.
2-استفاده از یخ برای کاهش درد و به حداقل رساندن تورم پس از عمل توصیه می شود.
3-از هر ضربه ، مانند کندن پوسته و یا خاراندن ناحیه اجتناب شود.
4-اگر ناحیه دچار زخم نباشد از روز بعد از عمل استفاده از آرایش منعی ندارد.
5-موی لیزر شده معمولا در طی هفته اول  یا دوم پس از لیزر می ریزد.
6-پماد چشمی بتامتازون روی محل لیزرشده بمدت سه روز
7-کرم ترمیم کننده روی محل لیزر شده بمدت پنج روز
8-کرم ضد آفتاب هر دو ساعت
9-تراشیدن موها یک روز بعد با تیغ