کویتاسیون

کویتاسیون (RF)
در روش کویتاسیون، استفاده از امواج اولتراسوند با فرکانس پایین و شدت مناسب به بافت های چربی انباشته شده در نقاط مختلف بدن نظیر شکم، پهلو ، ران  و بازو باعث ایجاد حفره هایی در مایعات درون بافت و سلول های چربی و شکل گیری حباب های حاوی بخار در نقاط کم فشار می گردند. این حباب ها تا زمانی که در نقطه کم فشار قرار دارند رشد کرده و بزرگتر می شوند ولی به محض جابجایی و قرار گرفتن در نقطه پر فشار منقبض و فشرده شده و منفجرمی شوند.ایجاد این حباب ها باعث فشردگی سلول های چربی و در نتیجه پارگی آنها می شود .
فروپاشی حباب های حاصل از کویتاسیون مانند بمب های صوتی-حرارتی میکروسکوپی در داخل بافت های چربی، امواج ضربه ای کوچک ولی بسیار قدرتمند ایجاد می کنند که می تواند موجب در هم شکستن بافت های چربی، تکه تکه شدن چربی ها و حتی پاره شدن غشاء سلول های چربی و در نهایت آزاد سازی آن ها در داخل مایعات درون بافتی و لنف شود. بدین ترتیب چربی ها و تری گلیسریدها و اسیدهای چرب آزاد شده طی فرآیند متابولیکی طبیعی بدن از موضع درمان تخلیه و مصرف یا دفع خواهند شد.

کاربرد کویتاسیون در درمان چاقی و تناسب اندام:
این روش به دلیل اثری که در درهم شکستن توده های چربی دارد، لذا در درمان چاقی و سلولیت و کاهش چربی های انباشته شده در نقاط مختلف بدن از جمله دور کمر، شکم، باسن، داخل و بیرون ران ها و به طور کلی ایجاد تناسب اندام توسعه روزافزونی را تجربه می کند.