کرایو لیپولیز

•    کرایو لیپولیز
کرایولیپولیز یک روش غیر تهاجمی با استفاده از سرما برای ازبین بردن سلولهای چربی بدون آسیب به سایر بافتهای بدن می باشد. در این روش آن دسته از سلولهای چربی که سطحی تر هستند در اثر سرما دچار پدیده ای به نام آپپتوزیس شده و بعد از مرگ سلولی، چربیها به آهستگی در طی یک تا چهار ماه از بدن دفع می شوند. لذا اثر سوئی روی کبد و آنزیمهای کبدی ندارد. نام اصلی این روش کرایو ژنیک لیپولیزیس می باشد که اولین بار توسط کمپانی زلتیک آمریکا با نام کرایولیپولیز یا کول اسکالپتینگ پس از اخذ تاییدیه های لازم از FDA آمریکا به بازار معرفی گردید.در روش لاغری با کرایولیپولیز نتایج دستگاه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اما با توجه به جامعه آماری که در گروه پزشکان ایده آل کار شده است ، نتایج ذیل حاصل گردیده است: کاهش سایز در ناحیه شکم : از 3 تا 15 سانتیمتر، کاهش سایز در ناحیه پهلوها : از 2 تا 6 سانتیمتر ، کاهش سایز در ناحیه بازوها : از 1 تا 5 سانتیمتر.
در روش لاغری با کرایولیپولیز ، چربی و سلولهای چربی به طور موثر  در منطقه تحت درمان حذف شده و نتایج برجسته و قابل توجهی از کاهش بافت چربی و سلولهای چربی را در منطقه تحت درمان نشان می دهد . آنچه کرایولیپولیز را از روش های درمان دیگر متمایز می سازد ، استفاده از تکنولوژی سرما همراه با خلا و فشار منفی ، وکیوم چربی جهت کاهش سایز منطقه مورد نظر ,حذف سلولهای چربی , تعداد جلسات کم  و غیر تهاجمی بودن آن است.