بیوپسی

بیوپسی
بیوپسی به معنی نمونه برداری از بافت ها است. بیوپسی روشی تشخیصی است که توسط آن پزشک مقداری از بافت بدن را خارج کرده و برای بررسی به آزمایشگاه بافت شناسی میفرستد. در آزمایشگاه بافت شناسی یا پاتولوژی پزشک متخصص پاتولوژیست بافت های ارسالی را در زیر میکروسکوپ بررسی کرده و بیماری های احتمالی را که در بافت وجود دارد تشخیص داده و به پزشک گزارش میدهد.

روشهای انجام بیوپسی
•    بیوپسی با سوزن Needle biopsy  : در این روش پزشک ابتدا پوست بیمار را بیحسی موضعی میدهد و سپس یک لوله ظریف را از راه پوست به عضو مورد نظر میفرستد و تکه کوچکی از بافت آنرا جدا کرده و با لوله به بیرون میکشد
•    بیوپسی باز Open biopsy  : در این روش پزشک با بیحسی موضعی یا بیهوشی عمومی پوست را شکاف داده و بافت های دیگر را کنار میزند تا به عضو و بافت مورد نظر برسد. سپس تکه کوچکی از آن را برداشته و مجددا پوست را ترمیم میکند
•    بیوپسی کلی  Excisional biopsy  : مانند روش قبل است با این تفاوت که پزشک جراح تمام بافتی را که به نظرش غیر طبیعی است خارج میکند. از این روش بیشتر در تومور ها استفاده میشود. با این روش کل تومور برداشته شده و به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده میشود.
نوع  بیوپسی براساس تکنیک و  اندازه  سوزنی که برای جمع آوری نمونه بافت استفاده می‌شود،  تعیین می گردد.
•    Fine needle aspiration biopsy FNAB :
در این روش از یک سوزن ظریف برای برداشتن نمونه کوچک از سلولها استفاده می شود.
•    A core needle biopsy :
در این روش برای برداشتن نمونه بزرگتر بافت، از سوزن بزرگتر استفاده می شود. ترجیحا از این روش بیوپسی،  پس از نتایج حاصل  از معاینه فیزیکی و تصویربرداری استفاده  شده و با کمک وکیوم چندین بافت بزرگ اصلی برداشته می شود.
•    surgical biopsy    :
 در این روش قسمت بیشتر بافت برداشته می شود.   این بیوپسی به دو صورت incisional  (برداشتن یک بخش از توده )و Excisional  (  برداشتن کل توده ) انجام می گردد.
•        بیوپسی همراه با تصویربرداری :
زمانیکه  توده مشخصی  قابل لمس نیست ولی در تصویر رایولوژی مانند ماموگرام یک وضعیت غیرطبیعی مشاهده می شود ، این روش استفاده می‌گردد.

اهداف بیوپسی:
•     تشخیص.
•    تایید یک تشخیص قبلی یا درجه بندی یک تومور.
•    مدرک پزشکی قانونی.
•    تعیین درگیری مرزهای یک ضایعه.
•    رد احتمال بدخیمی.