تیم پزشکان

 • دکتر محسن خدامی

  دکتر محسن خدامی

  مسوول فنی شیفت صبح
  متخصص پوست، مو و لیزر

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر نیما حاذقی

  دکتر نیما حاذقی

  مدیریت کلینیک
  پوست - جراحی

  ساعت کاری:

  ایمیل: nima_haz@yahoo.com
  آدرس:
 • دکتر بهزاد منعم خراسانی

  دکتر بهزاد منعم خراسانی

  پوست - جراحی
  پوست - جراحی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر احمد میمنه

  دکتر احمد میمنه

  جراح گوش،حلق،بینی و زیبایی فک وصورت و گوش
  دانشیار دانشگاه

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر مجید هاشم زاده

  دکتر مجید هاشم زاده

  جراح عمومی و زیبایی
  جراح عمومی و زیبایی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر آتوسا معروفی

  دکتر آتوسا معروفی

  جراحی عمومی و زیبایی
  جراحی عمومی و زیبایی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر نادر میثاق

  دکتر نادر میثاق

  جراح عمومی و زیبایی
  جراح عمومی و زیبایی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر محمد شریعتی

  دکتر محمد شریعتی

  فوق تخصص جراحی پلاستیک
  فوق تخصص جراحی پلاستیک

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر مسعود ناصری

  دکتر مسعود ناصری

  جراح گوش، حلق، بینی و زیبایی گوش و بینی
  جراح گوش، حلق، بینی و زیبایی گوش و بینی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر حسن هنرور

  دکتر حسن هنرور

  جراح گوش، حلق، بینی و زیبایی گوش و بینی
  جراح گوش، حلق، بینی و زیبایی گوش و بینی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر جلال معتمدی

  دکتر جلال معتمدی

  فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
  فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس:
 • دکتر جلال احمدی

  دکتر جلال احمدی

  جراح عمومی
  جراح عمومی

  ساعت کاری:

  ایمیل:
  آدرس: